Äldrematpriset - 2019

Har tilldelats

Trumpetaregatans äldreboende i Norrköping

Trumpetargatans Äldreboende i Norrköping får Hagdahlsakademiens pris för Bra Mat i Äldrevården, för att man både bjuder på god och nyttig mat vid måltider med vacker dukning, och ordnar olika tillställningar som bidrar till att de boende på demensavdelning bibehåller de funktioner man har kvar.

Pressrelease: Äldrematspriset 2019: Trumpetaregatan i Norrköping