Diplom - 2013

Har tilldelats

Projektet Rätt och Slätt

För ökad andel närproducerat i offentliga måltider i Östergötland.

Christina Enudd Nordström