Diplom - 2016

Har tilldelats

Blåklintsmjölk

För Lars-Gunnars långvariga insatser att utveckla mjölkproduktionen och ekologiska östgötaprodukter under eget varumärke.

Henrik Samuelsson

Johnny Haxholm

Lars-Gunnar Samuelsson

Peder Ström