Diplom - 2017

Har tilldelats

Orga kvarn

Orga kvarn, som mal mjöl med kvalitet, har gett spannmålsodlare möjlighet att sälja sin skörd under eget varumärke.