Diplomerade kockar - 2006

Har tilldelats

Andreas Landén och Henrik Pettersson

För meny och recept till högtidsmiddagensvarade detta år Andreas Landén och Henrik Pettersson, bägge på Hagdahls kök på Länsmuseet. Som vanligt var akademiledamoten Lars "Pluto" Johannison kontaktman och inspiratör.