Carl Fredrik Graf

Carl Fredrik Graf är preses (ordförande) i Hagdahlsakademien.

Carl Fredrik Graf är landshövding i Östergötland sedan den 1 september 2018. I rollen som landshövding är han chef för Länsstyrelsen, men ska även verka för att bidra till Östergötlands utveckling externt på flera plan. Det kan till exempel handla om att samordna lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom en rad olika ämnesfält.
Det finns en koppling till Hagdahlsakademien genom att landshövdingen leder styrgruppen för den regionala livsmedelsstrategin, som syftar till att bidra till ökad produktion och konsumtion av livsmedel producerade i Östergötland.

Graf kommer närmast från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i sin födelsestad Halmstad, där han verkade i den rollen i närmare tolv år.
Under elva år (1991 - 2002) var Graf ledamot av riksdagen, representerande Hallands län, och verksam främst i skatteutskottet, bland annat som vice ordförande 1999 - 2002, samt försvarsutskottet.
Graf har en officersexamen och en filosofie magisterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen.
Carl Fredrik är gift med Anette. Fritiden ägnas bland annat åt vistelse i naturen och gärna ridande på sin islandshäst.