Om akademien

Odoo CMS - a big picture

Akademien bildas på Linköpings slott

Från vänster: Lasse Frisk, Marie Lönneskog Hogstadius, Viveka Adelswärd, Inga Wallenquist, Olof Svenfelt, Melker Falkenberg, Peter Harryson, Björn Eriksson, Martin Lind, Elisabeth Lagerfelt, Lars "Pluto" Johannison, Gunnar Lindqvist och Gunilla Bejbro-Högfeldt. Bengt Sandin saknas i bilden.

Hagdahlsakademien bildades den 5 juni 2002 med syfte att i Hagdahls anda stödja östgötsk konst och hushållning, gastronomi och hälsa. Akademien som har 14 ledamöter skall årligen utse pristagare som utmärkt sig inom något eller några av de områden akademien värnar om. Priset utdelas i samband med akademiens högtidssammanträde den 6 februari (det datum då Hagdahl föddes).
Akademien har tagit som valspråk ”Optimum omnium – Det bästa av allt” och anknyter till ”Det bästa af allt!” som är titeln på en bok Ch Em Hagdahl under pseudonymen H Hagdahl utgav 1885. Charles Emil Hagdahl (1809-1897) var läkare och kokboksförfattare och anses vara den som introducerade den moderna matlagningen i Sverige. Kokboken var banbrytande inte bara för sitt nytänkande inom kokkonsten utan även som näringsfysiologisk handbok. Dessutom är den utomordentligt spirituellt skriven. Kokkonsten som vetenskap och konst kom ut för första gången 1879 och är förmodligen den mest citerade inom svensk kokbokslitteratur.

År 2004 utgav Hagdahlsakademien en faksimil av Hagdahls berömda kokbok tillsammans med Carlsons bokförlag. Samma år presenterades Hagdahlsservisen, formgiven av akademiledamoten och konstnären Lasse Frisk och keramikern Amie Stålkrantz.
Hagdahl föddes i Linköping och gick i skola här. Stor känsla för Östergötland präglade Hagdahl som visade detta genom stora donationer till länet. Originalmanuskriptet till Hagdahls kokbok finns på Länsmuseet i Linköping och det var Hagdahl som donerade grundplåten till Linköpings stads museum för skön konst – det som idag är länsmuseet – och dessutom en stor del av sin omfattande konstsamling.
Akademien består av 14 ledamöter som på olika vis anknyter till Hagdahls olika intressen och verksamhetsområden. Dessa representerar bland annat länets gastronomi, näringsliv, livsmedelsproduktion, konst- och kulturliv. Den fjortonde, med mandat på ett år, har i uppdrag att hålla föredrag vid akademiens högtidssammanträde där även prisutdelningen sker. 2010 förändrades stadgarna och den fjortonde valdes in i akademien som ständig medlem.

Hedersledamöter vid tallrik nr 14 i Hagdahlsakademien:

 • År 2003: Skådespelare Peter Harryson

 • År 2004: Författare och filosofie doktor Hans Furuhagen

 • År 2005: Författare Gerda Antti

 • År 2006: Professor Kalle Bäck

 • År 2007: Bokförläggare Trygve Carlsson

 • År 2008: Kanalbolagsdirektör Claes-Göran Österlund

 • År 2009: Länsmuseichef Maria Jansén

Akademiens syfte

Hagdahlsakademien är en östgötsk akademi som har till uppgift att i Hagdahls anda lyfta fram förtjänstfulla insatser för östgötsk mat, konst, konsthantverk och kultur. Akademiens syfte är att:

 • I doktor Hagdahls anda sprida kunskap om goda matvanor med betoning på relationen mat – hälsa men också uppmuntra till ett aktivt engagemang inom andra kulturområden..

 • Värna om livsmedelsråvarans kvalité och produktion.

 • Informera om etik och hälsofrågor inom djurhållning.

 • Öka medvetandet om måltiden, helheten kring måltiden och detaljerna vid dukning och arrangemang.

 • Verka för att barn och ungdomar får goda matvanor.

 • Främja i Östergötland verksamma utövare av yrken som har anknytning till ovanstående.

 • Årligen dela ut ett pris till förtjänt person som bidragit positivt till östgötsk kultur, särskilt till utvecklingen av relationen mat—hälsa.

 • Verka för att förmågan och kunskapen att själv tillreda sin måltid inte går förlorad.

 • Genom diplom uppmuntra östgötska producenter att utveckla och förädla livsmedel med målet att kvalitetssäkra och smaksäkra våra råvaror.

Ett varmt tack till våra sponsorer.

 • Hagdahlsakademien är beroende av sponsorintäkter för att kunna uppfylla sitt syfte och sina mål och vi riktar ett stort och varmt tack till våra sponsorer som gör det möjligt att driva vår verksamhet.

    Huvudsponsor och sponsor av utmärkelsen Årets Hagdahlspris.

   Sponsor av utmärlekseln Årets Kock.
   

Viktiga sponsorer av akademiens verksamhet generellt.

Som sponsor av Hagdahlsakademien gör man det möjligt för akademien att fortsätta främja sitt syfte, som kan sammanfattas med dess första punkt - ”I doktor Hagdahls anda sprida kunskap om goda matvanor med betoning på relationen mat – hälsa men också uppmuntra till ett aktivt engagemang inom andra kulturområden.

 • Som sponsor är det viktigt att veta att alla intäkter oavkortat går till att uppfylla akademiens syfte genom utdelning av priser och utmärkelser och kostnader i samband med det.

  Akademien har ingen anställd utan all administration och kringarbete sköts av dess ledamöter, helt på ideell bas.

  Om du också har ett intresse av att sponsra Hagdahlsakademien, eller har frågor som rör sponsorverksamheten, så är du välkommen att kontakta akademiens kassaförvaltare, Ronny Mårtensson, genom formuläret på hemsidan eller på telefon 0702 086007.