Våra Pristagare

Årets äldermatpris - 2023

Har tilldelats

Vårdboendet Boken

För att i samverkan med de boende skapa matglädje och värdefull social samvaro.

Skolmåltidspriset - 2023

Har tilldelats

Skönbergaskolan

För måltidsprojektet röda tråden och pedagogiska luncher med eleverna, vilket medfört sund kost, bättre aptit, mindre svinn och lugnare miljö.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Eva Mattson

Hon har under en följd av år i sitt författarskap, sina stadsvandringar och tematiska guidningar - med bred historisk kunskap - särskilt lyft fram kvinnornas historia i Vadstena, såväl på slottet som i enklare omständigheter.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Peter Kristensson

På ett förtjänstfullt sätt levandegör Kristensson Norrköpings historia.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Bo Peter Persson

Han delar generöst, både i skrift och genom personlig rådgivning, med sig av sina kunskaper och sin kännedom om olika aktuella forskningsprojekt såväl som andra arkivbildningar som kan vara av betydelse för den enskilde forskaren.