Våra Pristagare

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Bo Peter Persson

Han delar generöst, både i skrift och genom personlig rådgivning, med sig av sina kunskaper och sin kännedom om olika aktuella forskningsprojekt såväl som andra arkivbildningar som kan vara av betydelse för den enskilde forskaren.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Eva Mattson

Hon har under en följd av år i sitt författarskap, sina stadsvandringar och tematiska guidningar - med bred historisk kunskap - särskilt lyft fram kvinnornas historia i Vadstena, såväl på slottet som i enklare omständigheter.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Peter Kristensson

På ett förtjänstfullt sätt levandegör Kristensson Norrköpings historia.

Årets äldermatpris - 2023

Har tilldelats

Vårdboendet Boken

För att i samverkan med de boende skapa matglädje och värdefull social samvaro.

Skolmåltidspriset - 2023

Har tilldelats

Skönbergaskolan

För måltidsprojektet röda tråden och pedagogiska luncher med eleverna, vilket medfört sund kost, bättre aptit, mindre svinn och lugnare miljö.

Stora Hagdahlspriset - 2023

Har tilldelats

Thomas Collin

För lång och osjälvisk gärning inom östgötsk kokkonst med stort engagemang i gastronomiskt föreningsliv