Helene Oscarsson

Helene Oscarsson är född 1968 i Skåne. Helene är utbildad mark/växt-agronom, och arbetar som vd på Vreta Kluster, som är en framgångsrik mötesplats och utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling som bidrar till de gröna näringarnas utveckling och tillväxt.

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. Helenes arbetsuppgift är att driva och utveckla denna verksamhet, tillsammans med sina medarbetare och övriga aktörer på Vreta Kluster. Klustret erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och tillämpning - allt för att skapa möjligheter för regionens och landets tillväxt inom de gröna näringarna.

Helene bor i Klockrike där maken Henric driver gården Hanorp som producerar grisar, spannmål och åkerbönor som blir foder till grisarna, vindkraft och numera även solel. Familjen har tre barn.