Inga Wallenquist

Inga Wallenquist, född 1935, är ledamot i Hagdahlsakademien och är en av dem som grundade akademien år 2002. Hon avlade 1960 fil.kand-examen vid Uppsala universitet med inriktning på litteraturvetenskap och nordisk och jämförande folklivsforskning (etnologi), och kompletterade senare med betyg i konstvetenskap och informationsteknik. Hon har arbetat som frilansillustratör i barntidningar, som journalist på tidningen Östgöten, som ansvarig utgivare av studenttidningen Linsen vid Linköpings studentkår och som journalist åren 1975 – 2000 på Östgöta Correspondenten, där hon framför allt arbetade med konsumentfrågor, som tidningens matskribent och med artiklar om trädgård, konsthantverk och formgivning samt byggnadsvård. Därefter har hon arbetat som frilansjournalist framför allt i facktidningar och som författare där hon, liksom sin förebild Hagdahl, intresserar sig brett för mat, trädgårdsodling och kulturhistoria.

Hon fick Gastronomiska akademiens guldpenna 1997 för utomordentligt författarskap på det gastronomiska området, Lilla sällskapets diplom 1997 för utmärkta insatser i främjandet av svensk matkultur, Bengt Cnattingiuspriset år 2004 för forskning och folkbildning i östgötsk kulturhistoria, Sveriges författarförbunds punktstipendium 2008 och Linköpings kommuns honnörsstipendium år 2009 för mångårig kulturell gärning. År 2008 valdes boken Trädgårdsliv som hon skrev tillsammans med Christina Fryle till Årets trädgårdsbok och hennes bok En park i staden nominerades till Årets trädgårdsbok 2009.

Inga Wallenquist bor i Linköping, är gift med Arend Wallenquist sedan 1962, har tre söner, en dotter och sex barnbarn.

Publikationer i urval:

Östgötamat – mat från igår och idag, 3.uppl. 2008 (1.a uppl. 1996 och 2.a uppl. 1997 tillsammans med Katarina Gladh), Smaka på Östergötland, STF:s årsbok 2000, Trädgårdar i Östergötland, 2004
Våra älskade torpväxter, 2008. Trädgårdsliv (tillsammans med Christina Fryle), 2008, Formträff – en designguide för Östergötland (tillsammans med Göran Ejeman), 2008
Ellen Keys trädgård på Strand – att förverkliga en vision, 2009, En park i staden. Linköpings Trädgårdsförening 150 år, 2009.Hagdahls kokbok och hans samtida. De likna hvarandra såsom ägg ... i I Hagdahls smak, 2009, red. G. Lindqvist och V. Adelswärd, Fri fågel flyger högst. Berit Johansson, glaskonstnär, 2010 och Artemisiasällskapet, Berättelser ur trädgårdsliv red. Christel Kvant, 2017.