Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson, född1943, blev 1969 med.lic vid Uppsala universitet och leg.läkare efter att parallellt med läkarstudierna också tagit betyg i sociologi, psykologi och statskunskap . 1975 specialist i pediatrik, disputerade 1976 (medicine doktor), 1977 docent och 1985 professor i pediatrik, vid Linköpings universitet och överläkare vid Barn- och Ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
Har kliniskt arbetat med diabetes hos barn och ungdomar och med barncancer. Var under ett par decennier huvudansvarig för barncancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen. Efterhand lämnat barncancerområdet men har fortsatt inom barndiabetes, vård och forskning. Forskningen har främst handlat om barndiabetes, både psykologiska aspekter, komplikationer, men framförallt olika försök att ingripa i den immunologiska sjukdomsprocessen. Mer än 500 vetenskapliga originalartiklar, många i de högst rankade internationella tidskrifterna, och huvudhandledare för 20- tal disputerade doktorander. Vid internationell ranking 2014 av världens >64000 Typ 1 diabetesforskare placerad på 10-i top-listan.
Ledde genomförandet av Hälsouniversitetets nya utbildningar i Linköping och under flera år, bl,a, som prodekanus,medlem av i styrgruppen för Universitetssjukhuset.
Grundade 1989 Barndiabetesfonden och fortfarande dess ordförande.
Arrangerade 1987 - 2008 Etiskt Forum 9ggr/år vid Hälsouniversitetet, Linköping.
Ett flertal nationella och internationella utmärkelser. Blev 2009 utsedd till Årets Linköpingsbo och begåvats med sitt namn på en buss i Linköping.

Främst intresserad av matens och måltidens betydelse för hälsan. Under några år ordförande för Centrum för Folkhälsovetenskap, Linköpings universitet och arrangerade då nationellt symposium om kostens betydelse för hälsa. Arrangerade 2010 nationellt heldagssymposium i Stockholm för Kost vid diabetes. Projektledare för ett stort forskningsprojekt (ABIS; Alla Barn i Sydöstra Sverige) där 17000 barn följs från födelsen och framåt. Resulterat i flera uppmärksammade studier som rör kostens betydelse för barns hälsa.

Johnny Ludvigsson bor i Sturefors utanför Linköping. Gift med Ulla sedan 1966, har 5 barn som alla är gifta och har barn ( 12 barnbarn)