Lars-Inge Johansson

Lars-Inge Johansson är född i Linköping 1951. Studieinriktningen blev ekonomi vid Linköpings Universitet där civilekonomexamen erhölls 1973. En lång revisorskarriär startade på Hagström & Bredbergs revisionsbyrå i Norrköping och 1977 blev Lars-Inge kontorschef i Linköping . Året efter erhölls auktorisation som revisor. Lars-Inge blev senare partner i Ernst & Young och regionchef samt medlem i företagsledningen för Ernst & Young AB. I slutet av revisorskarriären var Lars-Inge även styrelseledamot i Ernst & Young.

Sedan 2011 är Lars-Inge ekonomisk rådgivare och styrelseledamot i ett antal medelstora bolag .

I Hagdahlsakademin har uppgiften varit revisor t o m år 2010 och nu är det ordinarie ledamot som gäller med särskilt ansvar för Akademiens ekonomi.

Lars-Inge bor numera centralt i Linköping tillsammans med sin fru Lillemor. Familjen består i övrigt av två flickor och två pojkar som flugit ur boet.