Marie Lönneskog Hogstadius

Marie Lönneskog Hogstadius är född 1972. Marie är hushållslärare och arbetar på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. LRF är en medlemsorganisation för lantbruks- och landsbygdsföretagare.

Maries arbetsuppgifter handlar om företagsutveckling och skolkontakter med till exempel kunskapsöverföring från jord till bord. Marie sprider kunskap om hur livsmedel produceras och berättar gärna om t ex den svenska matens produktionsskillnader vad gäller miljö- och djurhänsyn jämfört med importerade livsmedel.

Marie driver tillsammans med maken Staffan gården Salvetorp där det odlas spannmål och produceras vindenergi. Familjen har tre barn.