Ronny Mårtensson

Ronny Mårtensson är född (1959) och uppvuxen i Linköping, dit han också återvände efter några års ”yrkesexil” i Karlstad och Uppsala på 1980- och 1990-talen.
I ungdomen uppstod ett klart och tydligt brinnande intresse för konst och litteratur. En yrkeskarriär som konstnär, teckningslärare eller liknande hägrade, men efter två misslyckade försök att bli antagen till Konstfack blev det en helomvändning. Men bara yrkesmässigt - inte i intresset för det kulturella området.
Med undantag för några år runt millennieskiftet har Ronny framförallt arbetat i ett antal olika ledande befattningar inom banksektorn. De senaste 18 åren, 2002 - 2020, som VD för Åtvidabergs Sparbank. Ett berikande mellanspel var perioden 1997 - 2002 då han först var VD för det kommunala fastighetsbolaget S:t Kors och därefter näringslivschef i Linköpings kommun. Under den tiden kom ett stort samhällsintresse i dagen vilket sedan kom till nytta i det följande uppdraget i Åtvidabergs Sparbank. Ronny arbetar för närvarande i några olika bolagsstyrelser och driver det egna företaget ENFIN konsult AB och arbetar med företags- och organisationsutveckling.
Ronny är gift med Katarina sedan ungefär 10 år och bor i centrala Linköping, men stor del av fritiden tillbringas på ön Horsö i den småländska skärgården, där det vankas stora mått av renovering och underhåll av en gammal gård - vilket blivit ett stort och handfast intresse.
Intresset för konst och böcker kvarstår i allra högsta grad och har sedan länge blivit kompletterat med intresse för god mat och dryck.