Stefan Hammenbeck

Stefan Hammenbeck, född i Eskilstuna 1954. Filosofie doktor h.c. vid Linköpings universitet 2016.
Konsthistoriker och museiman, utbildad vid Lunds universitet och elev till professorn i konstvetenskap och konstnären Oscar Reutersvärd. Efter fortsatta studier i Italien och tjänstgöringar i Sörmland, Skåne och Halland kom Hammenbeck 1980 till Linköping och var till 1987 verksam vid Östergötlands museum, Linköpings kommun och Östergötlands läns landstings kulturavdelning. Därefter 1987 - 2002 chef för Skövde konsthall och från 1993 även för Skövde Konstmuseum som invigdes 1995. Tjänstgjorde 2003-2006 som konstchef på Värmlands museum. Är sedan 2007 verksam som konstintendent vid Östergötlands museum.
Hammenbeck har publicerat mycket under årens lopp, bl.a om kvinnliga konstnärer som Agda Österberg, Edna Martin och Elli Hemberg. Många kvinnliga men även manliga konstnärer har han uppmärksammat i otaliga utställningar under sin långa yrkesverksamhet. Om Stefan Johansson med akvarellmåleri på duk som specialitet (född i Vist 1876 och död i Karlstad 1955) skrev han en monografi, som 2008 fick Föreningen för Värmlandslitteraturs stora pris. Tillsammans med Bo Sylvan har han skrivit "OM KONST - Östgöta konstförening 90 år", som utkom på Östergötlands museums förlag 2011. Har i Östergötlands museums årsböcker skrivit artiklar om bl. a. hur konstnärer på 1800-talet använde kameran istället för skissblock, om museigrundaren Anton Ridderstad och om författaren Onkel Adam som kändis i Linköping. I en tysk bok om Aurora von Königsmarck (1662-1728) har han för en internationell publik skrivit om de s.k. Königsmarckska tapeterna från omkring 1690 i Östergötlands museum. I Hagdahlsakademiens nyutgåva 2015 av Hagdahls Kok-konsten har Hammenbeck skrivit ett av förorden om hur den och Hagdahls mindre kokbok utgavs i olika upplagor, marknadsfördes och såldes i slutet av 1800-talet samt om bokbandens bilddekorationer och symboler.
Är sedan 2005 ledamot av Konstnärsklubben i Stockholm.Stefan Hammenbeck är sekreterare i Hagdahlsakademien.