Stefan Hammenbeck

Stefan Hammenbeck, född i Eskilstuna 1954. Filosofie doktor h.c. vid Linköpings universitet 2016. Konsthistoriker och museiman, utbildad vid Lunds universitet och elev till professorn i konstvetenskap och konstnären Oscar Reutersvärd.Hammenbeck har publicerat sig mycket under årens lopp, bl.a om kvinnliga konstnärer som Agda Österberg, Edna Martin, Elli Hemberg, Idun Lovén och Inga Bagge, även i artiklar för Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon. Många kvinnliga och manliga konstnärer har han uppmärksammat i otaliga utställningar under sin nästan femtioåriga yrkesverksamhet.Om Stefan Johansson med akvarellmåleri på duk som specialitet (född i Vist 1876, död i Karlstad 1955) skrev han en monografi, som 2008 fick Föreningen för Värmlandslitteraturs stora pris. Tillsammans med Bo Sylvan har han skrivit "OM KONST - Östgöta konstförening 90 år", som utkom på Östergötlands museums förlag 2011.Om konstföreningens verksamhet har han även skrivit i ”Mer om konst” (Linköping 2021). Om Aurora von Königsmarck (1662-1728) och de s.k. Königsmarckska tapeterna från omkring 1690 i Östergötlands museum har han även skrivit för en internationell publik.I Hagdahlsakademiens nyutgåva 2015 av Hagdahls Kok-konsten har Hammenbeck skrivit ett av förorden om hur den och Hagdahls mindre kokbok utgavs i olika upplagor, marknadsfördes och såldes i slutet av 1800-talet samt om bokbandens bilddekorationer och symboler. I Östergötlands museums årsskrifter har Hammenbeck medverkat med ett antal artiklar om konst, folkkonst, kultur- och museihistoria.Till hans senaste publiceringar 2022-2023 i bokform hör artiklar om Linköpingskonstnären Pär Thorell (1923-1969) och om konsthistorikern och museimannen Andreas Lindblom (1889-1977) samt om inventarier i ny bok om Linköpings domkyrka och om konstscen Östergötland under hundra år i ”Konst är nödvändigt”. Efter pensioneringen 2020 från sin sista tjänstgöring i Östergötlands museum arbetar Hammenbeck i olika konstprojekt, bl.a. för Norrköpings konstmuseum 2022-2023 om Konstscen Östergötland från 1920-tal till 2020-tal.Hammenbeck är en flitig föreläsare och med stort föreningsengagemang. Sedan 2005 ledamot av Konstnärsklubben i Stockholm.