Allmänheten inbjuds till 2010 års Hagdahlshögtid

Högtidssammankomst
i Wallenbergssalen, Länsmuseet, Linköping
6 februari 2010 kl 15.00

PROGRAM

Akademiens preses landshövding emeritus Björn Eriksson hälsar välkommen

Akademiledamoten Elisabeth Lagerfelt samtalar med Charles Emil Hagdahl
gestaltad av Eric von Boisman

Gösta Adelswärds tal till Charles Emil Hagdahl framförs av Viveka Adelswärd

Utdelning av akademipris och diplom:

2010 års Hagdahlspristagare
Ingrid Kalm
 presenteras av preses

2010 års Hagdahlskockar
Emma Erlandsson, Anna Skog och Sofie Tollander
presenteras av akademiledamoten Claes-Göran Österlund

Akademiens diplommottagare 2010
Anneli och Niclas Nordkvist, Vikbolandsstruts
och
Gunilla och Tomas Gunnarsson, Sänkdalens gård
presenteras av akademiledamoten Marie Lönneskog-Hogstadius

Musik av Lunnevads brassgrupp

Akademiledamoten
Magnus Gröntoft
håller årets högtidstal
”Hagdahl och visionen om Sverige som matland”

Hagdahlsakademien tackar sina sponsorer: Ole Flensted AB, Swedbank,
Östgöta Brandstodsbolag och Östergötlands länsmuseum.

Inga Wallenquist

2009-12-11