Hagdahls pris för skolbarns matvanor

Skolan spelar stor roll för barns - kunskap om mat, dess roll för hälsa och sjukdom - kunskap om matens betydelse för klimat och miljö - attityder och vanor vad gäller när, hur, vad man äter och dricker. Maten spelar stor roll för att barn ska - orka med goda skolprestationer - växa och utvecklas - förbli friska och starka under sitt kommande liv.

Hagdahls pris för Skolbarns Matvanor

Goda matvanor kännetecknas av god, omväxlande, näringsrik mat och dryck, som intas på rimligt regelbundna tider, i en miljö som bidrar till lugn, trygghet, sociala kontakter och glädje. Till att åstadkomma detta i skolan bidrar rummets/matsalens utformning, dukning, ljudnivå, sättet att få maten, längden på/tiden för måltiden/schemaläggning, vuxnas förebild, och mycket annat. Självklart påverkas barnens matvanor också av i vad mån de alls kommer till skolmatsalen, eller om de istället har närhet till, tillåts köpa och föredrar snabbmat, snacks, godis etc. Hur mat produceras och tillagas, transporteras spelar stor roll för miljö, klimat och ekonomi, inte minst om mat slängs i onödan,

Linköpingsprofilen Ch.E. Hagdahl (1809- 1897)  är känd bl.a. för att ha gett ut en kokbok, men som läkare hade han ambitioner att förbättra människors hälsa. En av hörnstenarna för god hälsa är kosten.
För att stimulera utveckling av goda matvanor och en sund inställning till mat hos barn i skolan vill Hagdahlsakademin i samarbete med Föreningen för Östergötlands Barn tilldela ett årligt pris till den Skola i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett särskilt förtjänstfullt sätt till att barn får goda kunskaper om och attityder till mat, och goda matvanor.

Priset kan antingen sökas av eller föreslås bli tilldelat en skola, dess elev/er och/eller personal. Ansökan/Förslag, med åtföljande skriftlig motivering på högst 400 ord, ska ha inkommit till Hagdahlsakademin  (c/o Johnny Ludvigsson, Kaveldunsvägen 1. 590 54 Sturefors; email:Johnny.Ludvigsson@liu.se) ) senast den 15 maj  . Ansökan bedöms av en priskommitté.

Priset består av 10 000 kr + ett Diplom som delas ut på hösten vid Måltidens Dag i Linköping.   Dessutom inbjuds upp till tre representanter för Mottagare av priset att delta vid Hagdahlsakademins årliga högtidssammankomst i Linköping den 6 februari påföljande år och i efterföljande middag på Linköpings Slott.

Inga Wallenquist

2012-03-13