Hagdahlshögtiden 2015 var succé

Hagdahlshögtiden hade samlat en stor publik som ville provsmaka kockarnas buffé och sedan lyssna på Per Jensens föredrag och prisutdelning i Wallenbergssalen.

Landshövding Elisabeth Nilsson inledde med en presentation av Hagdahlsakademien och ett tack till sponsorerna som gjorde det möjligt att dela ut de många priserna, som nu är tre till antalet. Sponsorerna är för 2014 Norrköpings Tidningars Media, Länsförsäkringar Östgöta, Swedbank och Olof Svenfelt, medan Östgöta Correnspondenten sponsrar med annons.

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

 Först var diplomet till Hagdahlskockarna som Fredrik Eklund presenterade.

Karin Elebring och Thomas Hallgren från Östgöta Kök i Norrköping

Karin Elebring och Thomas Hallgren från Östgöta Kök i Norrköping

Motiveringen lyder: ”För berikande, hållbar utveckling av Norrköpings restaurangscen och ett medvetet användande av östgötska produkter”.

Det är lokala råvaror som Östgöta Kök serverar. Deras  restaurangrer i Norrköping - specialiserade på lokal- och närproducernade från Östergötland lagade  i modern tappning - gör kockarna extraordinära.

Diplommottagarna

Diplommottagarna

Efter diplomutdelningarna till de två producenterna, Catharina och Jan Arvidsson vid Kalvsjö i Motala och Jeanette och Hans Blackert vid Vistena gård i Skänninge, som Marie Lönneskog Hogstatius presenterade med bilder och överlämade de inramade diplomen till respektive diplommottagare, vidtog prisutdelningarna.

Först var Hagdahlspristagaren som fick sitt pris till minne av Ch Em Hagdahl. Professorn i etologi vid Linköping universitet, Per Jensen,  fick Hagdahlspriset för sin forskning. Motiveringen: ”Med djurens bästa i fokus forskar och förmedlar han kunskap om djurhälsa och köttkonsumtion”.

 I Wallenbersgssalen höll han i anslutning till priset ett föredrag med titeln “Djuren som blir mat - hur mår de?”.

Hagdahlspriset till Per Jensen

Hagdahlspriset till Per Jensen

Djuren som blir mat - hur mår de?

Djuren som blir mat - hur mår de?

Till Skolbarns Matvanor och Bra Mat i Äldrevården skickas ansökningar in för jurybedömnng. Flera ansökningar har kommit in i bägge fallen.

I "Skolbarns Matvanor" är det en representant av Föreningen för Östergötlands Barn och akademiledamoten Johnny Ludvigsson med två ledamöter från Hagdahlsalademiens styrelse som gör bedömningen. 2015 års pris tilldelas Björke skola i Igelfors i trakten av Finspång som fick priset. Två av eleverna och skolmatföreståndaren tog emot priset och en lärare med sig hade ett bildspel, som barnen beskrev i ord. Barnen har ett medbestämmade i menyn, deltog i matlagningen och mycket lite mat behöver kastas. På hösten plockar de lingon i skogen som de kokte sylt på!! Motiveringen lyder: ”För matens kvalité, måltidernas utformning, miljön, den goda stämningen och barnens delaktighet i både planering och tillagning”.

Priset för skolmaten gick till Björke skola i Igelfors

Priset för skolmaten gick till Björke skola i Igelfors

Katarina Hågfelt-Collin från Föreningen Östergötlands Barn tillsammmans med Johnny Ludvigsson delar ut priset till eleverna från Björke skola i Igelfors, eleverna Frida Öberg och Erik Eriksson tillsammans med Katarina Söderberg som är föreståndaren för skolköket.

Hagdahlspris för Bra Mat i Äldrevården är nytt för i år. Priset delas ut till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård.

Priset 2015 går till  Kosmo Garnisonens Vårdboende i Linköping.  I juryn för Äldrematpriset ingår förutom Johnny Ludvigsson, som är akademiledamot och initiativtagare, Per-Arne Fall, överläkare geriatrik,  Leif Mannerström, kock, Barbro Konradsson, rektor em, Birgitta Sidenvall, prof em  i omvårdnadsforskning med specialité Mat i äldrevården.

Leif Mannerström var inbjuden till att överlämna priset till sammans med Johnny Ludvigsson, men tackade nej i sista stunden för han var förhindrad av TV-sändningen och Kockarns kamp om Sveriges Matmästare. Istället ställde Barbro Konradsson upp på kort varsel och höll tal och tlllsammans med Johnny och överlämnade priset.

Johnny Ludvigsson, Barbro Konradsson lämnar priset till Anna Bergdahl på Kosmo Garnison i Linköping

Johnny Ludvigsson, Barbro Konradsson lämnar priset till Anna Bergdahl på Kosmo Garnison i Linköping

Hela högtiden underhöll Frida Knutsson med sång mellan prisutdelningarna. En del sånger hade hon komponerat själv med text och musik.

Som avslutning sjöng hon "Någonting att äta, någonting att dricka..." med text och musik av Karl Wehle och Herr Dandanell. Hon uppförde det som allsång med hjälp av landshövdilg Elisabeth Nilsson som höll fram Hagdahlsfatet och Hagdahlsglaset omväxlande till publikens förtjusning!

Frida Knutsson med gitarr

Frida Knutsson med gitarr

Inga Wallenquist

2015-02-09