Hagdahlsjubileet inleds

Den 6 februari 2009 var det 200 år efter Charles Emil Hagdahls födelse. Den berömde kokboksförfattaren och läkaren har sin grav på Gamla griftegården i Linköping.

Akademien hedrade Charles Emil Hagdahls minne genom att lägga ned en krans. Samtidigt framförde akademiens preses, landshövding Björn Eriksson, ett kortare minnestal. Efter kransnedläggningen följde den sedvanliga högtiden i Wallenbergssalen på länsmuseet med musik, föredrag och prisutdelning. Årets högtidstal hölls av länsmuseichef Maria Jansén och akademiens pris tilldelades Louise Alenbrand för hennes insatser inom Regional matkultur.

Hagdahlsgrav

Hagdahlsgrav

Inga Wallenquist

2009-11-25