Ny ledamot vid tallrik nr 3

Ola Sigvardsson valdes till ny ledamot på stol nummer 3 (eller - som akademien kallar det - tallrik nummer 3) efter avgående ledamoten Gunilla Bejbro-Högfeldt.

Ola Sigvardsson

Ola Sigvardsson

Det blev Östgöta Correspondentens chefredaktör Ola Sigvardsson som vid akademiens ordinarie sammanträde den 6 februari valdes att efterträda Gunilla Bejbro-Högfeldt som efter åtta år i Hagdahlsakademiens styrelse begärt sitt utträde. Ola Sigvardsson intar från och med den 7 februari 2010 platsen vid Hagdahlsakademiens tallrik nummer 3. Sigvardsson har ett stort matintresse och kommer med all sannolikhet att tillföra akademien både kunskap och impulser till utveckling.

Det här är andra gången som Ola Sigvardsson efterträder Gunilla Bejbro-Högfeldt som var Correspondentens chefredaktör fram till år 2004, då Ola Sigvardsson tog över i samband med tidningens omgörning. Gunilla Bejbro-Högfeldt, som fått titeln "emeritus", kommer dock inte helt släppa kontakten med Hagdahlsakademien utan inbjudas till akademiens arrangemang i olika sammanhang.

Inga Wallenquist

2010-02-07