Program 6 februari 2015

Högtidssammankomst i Wallenbergssalen på Östergötlands museum. Linköping. 6 februari 2015 kl. 17.00. Mingel från 16.30 med småplock att äta. Årets kockar serverar.

Program

 Landshövding Elisabeth Nilsson, preses för Hagdahlsakademien, hälsar välkommen.

Musik
” Som en daggkåpa”, text Gabriel Jönsson, musik och sång av Frida Knutsson

Diplomutdelning

Årets Hagdahlskockar Thomas Hallgren och Karin Elebring. Fredrik Eklund presenterar.

Två diplommottagare: grisproducenterna Catarina och Jan Arvidsson, Kalvsjö, Motala och Jeanette och Hans Blackert, Vistena, Skänninge, Marie Lönneskog Hogstadius presenterar.

Hagdahlsakadimiens pris till Ch Em Hagdahls minne
 

 Per Jensen

Preses Elisabeth Nilsson presenterar.

Högtidstal av Per Jensen:

”Djuren som blir mat – hur mår de”?

Musik
”Evalds dopsång”, text, musik och sång av Frida Knutsson

Skolmåltidspriset

 till Björke skola i Igelfors

Katarina Hågfeldt-Collin Föreningen Östergötlands Barn och  Johnny Ludvigsson presenterar.
Katarina Söderberg och två skolelever berättar om Björke skola i Igelfors.

Pris för Bra Mat i Äldrevården

till Kosmo Garnison i Linköping

Johnny Ludvigsson och Leif Mannerström presenterar priset.
Presentation av Kosmo Garnison av Anna Bergdahl.

Musik
”Någonting att äta”, text och musik av Karl Wehle och Herr Dardanell.  Sång Frida Knutsson.

Inga Wallenquist

2015-01-31