2010 års Hagdahlspristagare

Ingrid Kalm 2010 års Hagdahlspristagare

Ingrid Kalm 2010 års Hagdahlspristagare
Ingrid Kalm, kostchef i Norrköping, ser möjligheterna trots den ekonomiska pressen alla offentliga måltider har idag. Detta görs i ett fint ”grupparbete” mellan politiker, tjänstemän och praktikerna i köken, där Ingrid Kalm lyfter fram duktiga medarbetare.

Under de senaste åren har skolmaten och äldrematen stått i fokus. I TV-serier har vi kunnat följa hur stjärnkockar kommer in i skolköken för att försöka reformera matkulturen. Men det är inte alltid de bra reformerna kommer utifrån. I Norrköping drivs reformarbetet inifrån! I centrum för detta arbete står Ingrid Kalm, sedan 1998 verksam som kostchef i staden.

S,M.A.R.T. mat är det koncept som Norrköpings kommun arbetar efter. Men vad står det egentligen för? Konceptet handlar helt enkelt om S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel ”tomma” kalorier, A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T = Transportsnålt. Ett smart sätt att äta, helt enkelt. Det du serverar på tallriken i skolan skall vara bra för både hälsan och miljön. Mycket skall vara vegetabiliskt och dessutom säsongsanpassat.

Att införa det här konceptet har varit en lång process och har inte alltid varit helt lätt för den arbetsgrupp som lagt ned mycket arbete och som består av representanter från kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheter, utbildningskontoret och kostenheten, berättar Ingrid Kalm.

Vi håller som första kommun i Sverige på att MSC certifiera oss, MSC står för Marine Stewardship council. Det innebär att den fisk vi köper kommer från ett hållbart bestånd, har minimal inverkan på ekosystemet och följer en ångsiktig förvaltningsplan. Vi vill visa att kommunen gör ansvarsfulla inköp av fisk och inte bidra till problemet överfiske. Ett av huvudmålen i Norrköping har varit att minst 25 % av maten skall vara ekologisk senast 2010.

”När vi minskade på köttet i köttfärssåsen och ersatte det med linser orsakade det en mindre folkstorm. Men efter några år vande de sig vid linserna och nu tycker nog de flesta att köttfärssåsen skall smaka just så här.”

Att vänja matgäster vid att äta linser istället för kött är en sak, men att genomföra närodlat vid inköp kan vara desto mera komplicerat, berättar Ingrid. Då kan man hamna i kollisionskurs med reglerna för upphandling och Konkurrensverket kan vara betydligt knepigare att hantera.

Men Ingrid Kalm väjer inte för svårigheter. Hon ser istället möjligheterna. Och det är just detta hon får Hagdahlsakademiens pris för år 2010 med motiveringen:

”För sina insatser att öka kvaliteten på de offentliga måltiderna i Norrköpings kommun”

Inga Wallenquist

2010-01-22