2016-års Hagdahlspristagare

2016 års Hagdahlspristagare utsedd Hagdahls stora pris på 10 000 kronor går i år till Mats Sjöberg, som har varit lektor vid Linköpings universitet, med motiveringen: ”Mats Sjöberg har med egna alster fört slöjden och konsthantverket närmare varandra, samt med idogt arbete fört in dessa discipliner på universitetsnivå.”

Pristagaren 2016

Pristagaren 2016

Priset är till Charles Emil Hagdahls minne och delas ut av Hagdahlsakademien på hans födelsedag den 6 februari.

-Jag är glad, stolt och tacksam för att slöjd och hantverk uppmärksammas, vilket är fantastiskt roligt. Det är svårt att leva på hantverk och därför är utbildning och övning viktigt. Med kunskaper och mer erfarenheter utvecklas även hantverket.
Viktigt om vi skall få många och duktiga konstnärer och hantverkare, säger Mats Sjöberg.
För intervju med Mats Sjöberg ring: 013- 105868 eller 072-531 85 68 eller maila: mats.sjoberg@liu.se
För frågor gällande Hagdahlsakademien kontakta gärna Lasse Frisk: 070-332 24 18,
lassefrisk@hotmail.com
Se också:
http://www.hagdahlsakademien.se

Inga Wallenquist

2016-01-19