Diplom 2019: Jonny Ståhl

Jonny Ståhl, är Vätternfiskare och numera Ödeshögs kommunfullmäktiges ordförande (Centern). Jonny har ett militärt förflutet och har i många år arbetat för Vätterns fiske. Jonny vill alla väl, vilket har gjort honom till en omtyckt och bra företrädare för fisket i Vättern.   

Motivering:
”För förtjänstfullt arbete för Vätterns fiske”

Kontaktuppgifter till pristagarna:
Jonny Ståhl, 073-380 05 94 

För mer information om utnämningen, kontakta gärna: 
Marie Lönneskog Hogstadius, ledamot i Hagdahskademien, 073-823 08 90

Magnus Gröntoft

2019-01-18