Vilken skola och vilket äldreboende har den bästa maten?

Nu är det dags att nominera till Hagdahlsakademiens två priser.

Maten spelar stor roll för att barn ska växa och utvecklas, få vara friska och starka, och orka med skolan. 

För äldre människor är maten också mycket viktigt då goda, näringsriktiga måltider ökar livskvalitén, har stor betydelse för hälsan och medför social kontakt.

Därför utlyser Hagdagsakademin två priser:

Hagdahls pris för Skolbarns 

Matvanor

Hagdahls pris för Bra Mat i Äldrevården

Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.

 Vem som helst kan föreslå en skola eller ett äldreboende i Östergötland. Ansökan eller förslaget ska innehålla en skriftlig motivering på högst 400 ord, och skickas insenast den 1 april.

Alla inkomna förslag bedöms av en priskommitté.

Skicka ansökan/förslaget till:
Hagdahlsakademin c/o Johnny Ludvigsson
Kaveldunsvägen 1 589 61 Sturefors
Eller via email: Johnny.Ludvigsson@liu.se

Magnus Gröntoft

2017-03-01