Bra Mat i Äldrevården 2017

Pressmeddelande 4 december 2016

Hagdahlsakademiens pris för Bra Mat i Äldrevården 2017 går till

Kvarnbackens äldreboende i Tannefors, Linköping.

Akademiens motivering lyder:
För sitt allsidiga engagemang för matens stora betydelse och måltidernas roll som höjdpunkt för de boende”

För att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård, delar Hagdahlsakademien ut ett årligt pris till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till detta ändamål.
* Måltider med god mat och dryck ökar livskvalitén
* Näringsriktig mat har stor betydelse för äldres hälsa
* Goda måltider är viktiga för social kontakt

Den svenske läkaren Charles Emil Hagdahl (1809-1897) är bland annat känd för sin kokbok med tydlig inriktning mot näringsriktig mathållning. Som läkare hade han ambitioner att förbättra människors hälsa. En hörnsten för god hälsa är kosten. Detta gäller inte minst för äldre som ibland drabbas av nedsatt aptit, försämrad matsmältning och sjukdomar som tär på krafter och energi.

Priset består av 10 000 kronor samt ett Diplom. Prisutdelning äger rum vid Hagdahlsakademiens årliga högtidssammankomst den 6 februari 2017 i Linköping. Dessutom inbjuds en representant för Prismottagaren att samma dag delta i middag på Linköpings slott.


För mer information om Hagdahls pris för Bra Mat i Äldrevården, kontakta gärna:

Johnny Ludvigsson, 013-28 68 54, Johnny.Ludvigsson@liu.se 

Läs mer om Hagdahlsakademien och tidigare pristagare här:
http://hagdahlsakademien.se/reward/aldrematpriset-10

Magnus Gröntoft

2016-12-12