Våra Pristagare


Äldrematpriset

Hagdahlspris för Bra Mat i Äldrevården. Priset delas ut till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård.