Våra Pristagare


Äldrematpriset

Hagdahlspris för Bra Mat i Äldrevården. Priset delas ut till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård.

Äldrematpriset - 2020

Har tilldelats

Gröna Gården

Gröna gården strävar efter att göra måltiden inte bara näringsrik och god, utan också hemtrevlig och inbjudande för de gamla, samtidigt som man månar om sina gamla när man bjuder in till delaktighet i planering och matlagning.