Våra Pristagare


Äldrematpriset

Hagdahlspris för Bra Mat i Äldrevården. Priset delas ut till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård.

Äldrematpriset - 2019

Har tilldelats

Trumpetaregatans äldreboende i Norrköping

Trumpetargatans Äldreboende i Norrköping får Hagdahlsakademiens pris för Bra Mat i Äldrevården, för att man både bjuder på god och nyttig mat vid måltider med vacker dukning, och ordnar olika tillställningar som bidrar till att de boende på demensavdelning bibehåller de funktioner man har kvar.