Våra Pristagare


2015

Hagdahlsdiplom - 2015

Har tilldelats

Ekologiska grisproducenterna

För publik produktion av utegrisar

Catarina

Jan Arvidsson

Hagdahlsdiplom - 2015

Har tilldelats

Grisproducenterna

För pedagogisk öppenhet kring grisproduktion

Hans Blackert

Jeanette

Skolmåltidspriset - 2015

Har tilldelats

Björke skola

Erik Eriksson

Frida Öberg

Katarina Söderberg

Stora Hagdahlspriset - 2015

Har tilldelats

Per Jensen

Med djurens bästa i fokus forskar och förmedlar han kunskap om djurhälsa och köttkonsumtion.