Våra Pristagare


2016

Stora Hagdahlspriset - 2016

Har tilldelats

Mats Sjöberg

Mats Sjöberg har med egna alster fört slöjden och konsthantverket närmare varandra, samt med idogt arbete fört in dessa discipliner på universitetsnivå.

Hagdahlskock - 2016

Har tilldelats

Hagdahls kök

För främjande av den östgötska matkulturen.

Magnus Ulván

Marcus Andersson

Hagdahlsdiplom - 2016

Har tilldelats

Kättestad gård

För mjölkproduktion med kvalitet och deras strävan att bygga ett hållbart jordbruk, och för deras arbete med varumärket Östgötamjölk.

Mats

Niklas Jonasson

Hagdahlsdiplom - 2016

Har tilldelats

Kolstorp

För att de sprider kunskap om mjölkgårdens betydelse för landsbygden både vid fysiska möten och på sociala medier.

Familjen Pettersson

Hagdahlsdiplom - 2016

Har tilldelats

Blåklintsmjölk

För Lars-Gunnars långvariga insatser att utveckla mjölkproduktionen och ekologiska östgötaprodukter under eget varumärke.

Henrik Samuelsson

Johnny Haxholm

Lars-Gunnar Samuelsson

Peder Ström