Våra Pristagare


2006

Hagdahlskock - 2006

Har tilldelats

Andreas Landén och Henrik Pettersson

För meny och recept till högtidsmiddagensvarade detta år Andreas Landén och Henrik Pettersson, bägge på Hagdahls kök på Länsmuseet. Som vanligt var akademiledamoten Lars "Pluto" Johannison kontaktman och inspiratör.

Stora Hagdahlspriset - 2006

Har tilldelats

Jan Johansson

Jan Johansson har genom sitt sätt att fånga ljuset i såväl servisglas som konstglas förhöjt måltidens estetiska värde