Våra Pristagare


Hagdahlsdiplom

För utmärkta insatser att främja östgötsk matkultur.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Bo Peter Persson

Han delar generöst, både i skrift och genom personlig rådgivning, med sig av sina kunskaper och sin kännedom om olika aktuella forskningsprojekt såväl som andra arkivbildningar som kan vara av betydelse för den enskilde forskaren.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Peter Kristensson

På ett förtjänstfullt sätt levandegör Kristensson Norrköpings historia.

Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Eva Mattson

Hon har under en följd av år i sitt författarskap, sina stadsvandringar och tematiska guidningar - med bred historisk kunskap - särskilt lyft fram kvinnornas historia i Vadstena, såväl på slottet som i enklare omständigheter.