Våra Pristagare


2021

Hagdahlskock - 2021

Har tilldelats

Per-Oskar Jonsson

För skicklighet i det gastronomiska hantverket och initiativet att åter ge liv åt en gammal institution, samt engagemang i utbildning av nya matlagare.

Stora Hagdahlspriset - 2021

Har tilldelats

Per Frankelius

Med energi och entusiasm ifrågasätter Per Frankelius konstruktivt klimatforskningens etablissemang, med mål att öppna upp nya beräkningsmodeller som inkluderar lantbrukets klimatavlastning, inte bara belastning.