Våra Pristagare


Skolmåltidspriset

Skolan spelar stor roll för barns - kunskap om mat, dess roll för hälsa och sjukdom - kunskap om matens betydelse för klimat och miljö - attityder och vanor vad gäller när, hur, vad man äter och dricker. Maten spelar stor roll för att barn ska - orka med goda skolprestationer - växa och utvecklas - förbli friska och starka under sitt kommande liv. För att stimulera utveckling av goda matvanor och en sund inställning till mat hos barn i skolan vill Hagdahlsakademien – med stöd av Föreningen för Östergötlands Barn – tilldela ett årligt pris till den skola i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett särskilt förtjänstfullt sätt till att barn får goda kunskaper om och attityder till mat, och goda matvanor. Priset är på 10 000 kronor. Det delas ut vid Hagdahlshögtiden den 6 februari i Wallenbergssalen på museet i Linköping samt att ett par representanter från skolan bjuds in till Hagdahlsmiddagen på slottet.

Skolmåltidspriset - 2024

Har tilldelats

Kvinnebyskolan

För att i dialog med eleverna servera näringsriktig mat tillagad å plats baserad på närproducerade råvaror, stimulera barnen intresse för och kunskap om mat och svinn.