Våra Pristagare


Stora Hagdahlspriset

Hagdahlsakademiens pristagare. Pris till Charles Emil Hagdahls minne, utdelas på hans födelsedag den 6 februari.

Stora Hagdahlspriset - 2021

Har tilldelats

Per Frankelius

Med energi och entusiasm ifrågasätter Per Frankelius konstruktivt klimatforskningens etablissemang, med mål att öppna upp nya beräkningsmodeller som inkluderar lantbrukets klimatavlastning, inte bara belastning.