Hagdahlsdiplom - 2011

Har tilldelats

Löt gårdsmejeri

För getostar och hemkärnat smör av hög kvalitet

  • RYTTARGÅRDEN 1 , 583 60 Gammalkil

Björn Kvist

  • RYTTARGÅRDEN 1 , 583 60 Gammalkil

Erik Garberg

  • RYTTARGÅRDEN 1 , 583 60 Gammalkil