Hagdahlsdiplom - 2019

Har tilldelats

Claes & Per Eke Göransson

För utveckling av hållbar matproduktion genom landbaserad abborr- och gösodling i slutna system.

Pressrelease: Diplom 2019: Claes och Per Eke Göransson