Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Eva Mattson

Hon har under en följd av år i sitt författarskap, sina stadsvandringar och tematiska guidningar - med bred historisk kunskap - särskilt lyft fram kvinnornas historia i Vadstena, såväl på slottet som i enklare omständigheter.