Hagdahlsdiplom - 2023

Har tilldelats

Bo Peter Persson

Han delar generöst, både i skrift och genom personlig rådgivning, med sig av sina kunskaper och sin kännedom om olika aktuella forskningsprojekt såväl som andra arkivbildningar som kan vara av betydelse för den enskilde forskaren.