Hagdahlskock - 2022

Har tilldelats

Andreas Landén

För ett mångårigt entreprenörskap på Linköpings krogscen samt en kreativ matlagning från vad naturen erbjuder, sätter Andreas begreppet ”från Jord till bord” på sin spets och lyfter gastronomin i Östergötland till nationell nivå.