Skolmåltidspriset - 2023

Har tilldelats

Skönbergaskolan

För måltidsprojektet röda tråden och pedagogiska luncher med eleverna, vilket medfört sund kost, bättre aptit, mindre svinn och lugnare miljö.