Stora Hagdahlspriset - 2005

Har tilldelats

Kari Pettersson

Kari Pettersson har genom uthållighet, framsynthet och kreativitet främjat potatisbranschen