Stora Hagdahlspriset - 2012

Har tilldelats

Reijmyre Glasbruk och Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre

Reijmyre Glasbruk: För två hundra års arbete med glas till vardag, fest och ögats lyst. Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre: För skapandet av Reijmyre Glasmuseum där glasets betydelse för måltiden i tid och rum belyses.

Bertil Rosander

Per Inge Jansson

VD Ulf Eriksson