Stora Hagdahlspriset - 2019

Har tilldelats

Katarina Westlund

För inspirerande kunskapsförmedling samt framgångsrikt stöd till tävlande kockelever.

Pressrelease: Hagdahlspriset 2019: Katarina Westlund