Stora Hagdahlspriset - 2021

Har tilldelats

Per Frankelius

Med energi och entusiasm ifrågasätter Per Frankelius konstruktivt klimatforskningens etablissemang, med mål att öppna upp nya beräkningsmodeller som inkluderar lantbrukets klimatavlastning, inte bara belastning.

Pressrelease: Stora Hagdahlspriset 2021 tilldelas Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet