Stora Hagdahlspriset - 2022

Har tilldelats

Stina Opitz

Stina Opitz tolkar och reflekterar med stor integritet i skulpturens form, företeelser och frågeställningar i vår samtid med ett djupt humanistiskt innehåll.